PRIVACY-VERKLARING

Koninklijke Harmonie Tessenderlo

 

 De Koninklijke Harmonie Tessenderlo (hierna “K.H.T.”) verklaart door middel van dit document zich te schikken naar de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens en deze na te leven.

 

Onze gegevensbeheerder: Hans Gils, Sparrenweg 38, Tessenderlo (email: gils.bernard@telenet.be).

Onze gegevensbeheerder zal vragen steeds op korte termijn behandelen en u schriftelijk antwoorden.

 

Wat betreft de “leden”gegevens

K.H.T. bewaart enkel de gegevens van haar leden die ze rechtstreeks ontvangt bij het aangaan/afsluiten van het lidmaatschap via de ingevulde ledenfiche.

 Deze gegevens worden door K.H.T. opgeslagen in onze beveiligde database.

Deze gegevens worden tot maximum 3 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

 K.H.T. zal de haar verstrekte gegevens gebruiken voor:

·       Haar eigen interne ledenadministratie en de ledenadministratie op basis hiervan gevoerd door de koepelorganisatie waarbij we zijn aangesloten, VZW VLAMO. VZW VLAMO bewaart de haar verstrekte gegevens, conform haar eigen privacyverklaring, eveneens in een beveiligde database

·       Kennisgevingen rond en uitnodigingen voor onze diverse activiteiten (repetities, concerten, evenementen, …).

·       Voor verzekeringstechnische aangelegenheden, die verlopen over VZW VLAMO.

 

Een lid dat zijn verstrekte en bewaarde gegevens wil inkijken of laten verbeteren, kan dit via email steeds vragen aan onze gegevensbeheerder.

 

Wat betreft gegevens van “deelnemers” aan onze activiteiten (= derden)

K.H.T. bewaart enkel de gegevens van deelnemers die zij spontaan en op hun eigen initiatief ontvangt op haar activiteiten.

 Deze gegevens worden door K.H.T. opgeslagen in een beveiligd bestand.

Deze gegevens worden tot maximum 3 jaar bewaard.

 K.H.T. gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het bezorgen van uitnodigingen voor de publiek toegankelijke activiteiten die zij organiseert.

 Een persoon die zijn verstrekte en bewaarde gegevens wil inkijken, laten verbeteren of verwijderen, kan dit via email steeds vragen aan onze gegevensbeheerder.

 

Beeldmateriaal

K.H.T neemt regelmatig foto’s en/of maakt filmpjes van haar activiteiten.

 Alle leden of deelnemers die participeren aan de K.H.T.-activiteiten worden vermoed hun toestemming te geven tot het maken van sfeerbeelden waarin niet bewust gefocust wordt op één of enkele individuen. Als een persoon toch niet wenst dat er beeldmateriaal wordt gemaakt waarin hij/zij opduikt, kan dit steeds ter plaatse worden gemeld aan een aanwezige verantwoordelijke van de K.H.T. of nadien per email aan onze gegevensbeheerder.

 Wie bij gebruik door de K.H.T. van het gerealiseerde beeldmateriaal op onze website of onze sociale media-tools, om een gemotiveerde reden wilt dat een specifiek beelddocument wordt verwijderd, kan dit gemotiveerde verzoek steeds richten per email aan onze gegevensbeheerder.