Corona informatie 2020

Van vrijdag 13 maart tot woensdag 1 juli waren alle activiteiten voor onze verenigingen verboden omwille van de corona pandemi.
Op de Vlamo website vind je veel informatie:
  https://www.vlamo.be/nieuws/vlamo-in-tijden-van

De nationale veiligheidsraad heeft voor de cultuursector groen licht gegeven voor een heropstart onder zeer stricte voorwaarden vanaf 1 juli.
Aan de hand van "het basis protocol cultuur" en de " Vlamo leidraad voor een veilige heropstart " hebben we de verplichte RISICO ANALYSE gemaakt en een verplicht DRAAIBOEK met alles wat moet, mag en kan.

REPETEREN IN "CORONA-TIJDEN"

De heropstart georganiseerd!

 

Rekeninghoudend met

het Basis-protocol Cultuur (versie van 25/6/2020)

&

de Leidraad terzake van Vlamo (versie 2 van 26/6/2020)

 

Kadering

Na quasi 5 maanden onderbreking hopen we binnenkort voorzichtig te kunnen opstarten met onze repetities.

Looco gaat alvast op muziekkamp in juli en start zijn repetities vervolgens pas op in september.

KHT zal terug beginnen te repeteren op de eerste vrijdag van augustus 2020 want tegen ons nieuwjaarsconcert moeten we er immers staan. Hoe dit concert zal verlopen is voorlopig nog wel even koffiedik kijken.

Wij hebben enerzijds gewerkt vanuit het ‘Basis-protocol cultuur" dat ook van toepassing is op onze harmonie en haar muzikanten. En anderzijds zijn er de documenten aangeleverd door/vanuit Vlamo om ons de juiste richting te wijzen.

In de komende dagen en/of weken zal waarschijnlijk nog veel wijzigen.

Vanaf 1 juli 2020 mogen we in principe met 50 muzikanten repeteren als de accommodatie en social distancing-regels dat toelaten.

Dit is, gelet op onze beschikbare accommodatie, helaas niet mogelijk!

We zijn dus genoodzaakt om te beginnen repeteren in twee groepen, nl. de hout-sectie en de koper-sectie aangevuld met slagwerk.

De repetitie op vrijdag duurt per sectie 1,5 uur en zal, gelet op het aanvangsuur van de eerste sessie (= 19.00 uur) alterneren zodat iedereen in de mogelijkheid is om te participeren.

Hopelijk komen er snel versoepelingen, zodat we binnenkort in volle glorie met de volle bezetting wekelijks opnieuw kunnen musiceren.

We hopen vooral op jullie muzikaal enthousiasme.

Maar wie voor zichzelf of zijn familieleden op veilig wil spelen, geen probleem. We hebben daar uiteraard alle begrip voor!

Laat je het bestuur via e-mail aan de corona-coördinator administratie (= Jos Renckens) iets weten zodat we onze dirigent Kevin kunnen informeren als je voorlopig past voor deelname. Het e-mailadres van Jos vind je in onderstaande richtlijnen.

Iedereen moet aandachtig onderstaande informatie doornemen.

Dat is immers onze succes-sleutel voor een geslaagde heropstart.

Dit document zal aan alle leden worden gecommuniceerd en op onze website en facebookpagina gepubliceerd worden. Heb je vragen of bedenkingen, aarzel vooral niet om ons te contacteren

 

Risicoanalyse van /voor KHT

 

Risicoanalyse van /voor KHT

Deelnemers

Alle muzikanten van de Koninklijke Harmonie Tessenderlo.
Er is dus een vermenging van diverse leeftijdsgroepen. Anders is repeteren onmogelijk.

Wie tot een risicogroep behoort (= + 65 jaar of medische problematiek) moet voor zichzelf uitmaken of hij/zij wil deelnemen (= respectering van ieders privacy).

Wie ziek is of denkt symptomen te hebben, moet thuis blijven. Als organisatie werkend met vrijwilligers kunnen wij natuurlijk geen controles doen. Verantwoordelijkheid en respect voor de andere deelnemers zijn de essentiële leidraad.

We starten op onder/met specifieke regels die wij zullen opleggen en doen respecteren.

Locatie

In augustus (= vakantieperiode) zijn er geen schoolactiviteiten. Wel te bekijken vanaf 1/9/2020.

Reinigen van alle stoelen & pupiters na elk individueel gebruik.

Specifieke behoeftes van sommige instrumenten bekijken (collectief gebruik, speeksel, meer afstand nodig, …)

Globale reiniging/ontsmetting na elke repetitie van onze ruimtes.

De deuren/ramen waar mogelijk openzetten met aandacht voor geluidshinder voor de buren.

 Toilet-gebruik vraagt een specifieke organisatie.

De cafetaria vraagt een bijzondere werkwijze en we laten enkel consumeren buiten onder afdak toe.

 Mondmasker opzetten in het gebouw omdat we helaas niet overal 1,5 meter afstand kunnen garanderen.

Activiteit

Vanaf vrijdag 7 augustus 2020 terug wekelijks repeteren.

De beschikbare oppervlakte (= 140 m²) laat max. 35 deelnemers in een groep toe (inclusief dirigent en de corona-coördinator).

Wekelijkse aanwezigheidslijst omwille van traceerbaarheid bij incident.

Timing

Treffen alle noodzakelijke voorbereidingen in de loop van juli 2020.

Alles moet klaar zijn voor gebruik op woensdag 5 augustus.

Draaiboek met alles wat moet, mag & kan

aansprakelijkheid

Het bestuur volgt en respecteert alle door de overheid opgelegde maatregelen.

We zullen alle inspanningen leveren die redelijkerwijze van ons "als goede huisvader" kunnen worden verwacht om een besmetting te voorkomen tijdens onze repetities.

Het onderstaande preventieplan is een leidraad die geldt voor alle deelnemers en dient door hen gerespecteerd te worden. Er zal, in eenieders belang trouwens, controle opgehouden worden.

Algemeen

De algemeen geldende richtlijnen betreffende hygiëne en social distancing blijven steeds, altijd en overal van kracht.

Onze repetities vallen onder de toegelaten ‘culturele activiteiten zonder publiek’.

Vanaf 1 juli kunnen ze plaatsvinden met groepen, niet groter dan 50 personen, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd.

Deelname voorwaarden

We starten met sectie-repetities, zoals hieronder in detail beschreven.

Iedereen bevestigt vooraf of hij/zij al dan niet aanwezig zal zijn.

Er dient immers van elke repetitie een aanwezigheidslijst te worden opgemaakt.

Deze aanwezigheidslijst zal ter per plaatse aanwezig zijn en worden gehanteerd zodat we over alle gegevens kunnen beschikken mocht contact tracing noodzakelijk blijken.

De basisregel is: "Wie ziek is, blijft gewoon thuis!".

Iedereen neemt hiervoor uiteraard zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid op.

Er geldt een minimale periode van 7 dagen voor de repetitie.

Wie in contact is geweest met een besmette persoon, respecteert dezelfde minimum-periode.

Muzikanten uit de risicogroepen communiceren zelf over hun al dan niet deelname.

Deze risicogroepen zijn: mensen ouder dan 65 jaar

mensen met diabetes of hart-, long- of nierproblemen

mensen die gevoelig zijn voor infecties

 

Organisatorisch

Onze repetitieruimte is 140 m².

We kunnen maximaal 35 personen toelaten per sectie-repetitie

De hout-sectie omvat: klarinetten, fluiten/piccolo, hobo’s, sax-alto’s & -tenors

De koper- & slagwerksectie: trompetten, hoorns, trombones, euphoniums, bassen, bariton-saxen, fagot & basklarinet en alle slagwerkers.

De zaalschikking/-opstelling blijft voor beide secties identiek en moet dus ongewijzigd blijven. Alles zonder meer laten staan is de boodschap.

Er zullen 33 stoelen beschikbaar zijn, gezien dirigent & coördinator administratie mee moeten worden geteld. De schikking binnen een specifieke instrumentengroep zal misschien niet optimaal of ideaal zijn. Dit moet zonder meer geaccepteerd worden. Hopelijk een probleem van korte duur.

De "corona"-aanspreekpunten in de secties zijn de spelende bestuursleden

Hout-sectie:                         Lien, Bart, Pieter
Koper/Slagwerk-sectie        Iris, Jan & Hans

De eerste sectie repeteert van 19.00 uur tot 20.30 uur.
De tweede sectie repeteert van 21.00 uur tot 22.30 uur.

Er wordt wekelijks gewisseld wat concreet betekent:

  Vr. 7/8 Vr. 14/8 Vr. 21/8 Vr. 28/8
19 uur Hout Koper Hout Koper
21 uur Koper Hout Koper Hout

De "corona"-coördinator voor de noodzakelijke administratie is Jos Renckens (e-mail: jos.renckens@telenet.be / GSM 0484 594070)

Op dit email-adres moet iedereen zich vooraf aan- of af-melden voor de repetities. Dit mag in één keer voor de 4 weken maar doe dan wel een update bij eventuele wijzigingen.

Jos zal wekelijks de noodzakelijke aanwezigheidslijst opmaken en aftekenen om hem vervolgens gedurende 1 maand bij te houden voor een eventueel tracing-onderzoek in geval van een incident.

Corona-aanspreekpunt voor de logistieke omkadering: Thea Helsen
Mis je iets of raakt iets op van de noodzakelijke materialen laat Thea het zeker weten.

Corona-aanspreekpunt voor het "cafetaria"-gebeuren: Hans Gils
De cafetaria zal open zijn vanaf 20.30 uur en sluiten om 00.30 uur.
Consumeren van de drank zal enkel buiten onder het afdak mogen

Hygiënemaatregelen

De harmonie zal ontsmettingsmateriaal (handzeep & alcoholgel), papieren doekjes, latex handschoenen en gesloten vuilbakken ter beschikking stellen. Maak hiervan correct gebruik!

Voor iedere persoon

Voor het repetitielokaal

Materiaal & partituren

Voor het toiletgebruik

Voor de blazers

Voor de slagwerkers/percussiespelers

 

Cafetaria

De uitbating zal de horeca-regels volgen en respecteren.

Dit betekent: